Oferta

W zakresie usług kominiarskich wykonywane są:

 • Czyszczenie przewodów kominowych - dymowych, spalinowych, wentylacyjnych
 • Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji kominowych wg obowiązujących przepisów Prawa budowlanego w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych, użytkowych w budynkach wielko powierzchniowych
 • Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji wentylacji mechanicznej w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych, użytkowych w budynkach wielko powierzchniowych
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji przewodów kominowych ze sporządzeniem szkiców
  w formie papierowej i elektronicznej, określających długość przewodów i podłączenia kratek wentylacyjnych oraz urządzeń grzewczych
 • Udrażnianie przewodów kominowych - dymowych, spalinowych, wentylacyjnych, usuwanie gniazd, blokad i zagruzowań w przewodach kominowych
 • Sprawdzanie drożności przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń
 • Sprawdzanie przewodów do wydania opinii do podłączenia urządzeń gazowych
 • Badanie szczelności i przebiegu przewodów, inspekcyjną kamerą kominową
 • Odbiory nowych budynków w stanie surowym zamkniętym i wykończeniowym
 • Wydawanie opinii kominiarskich: wstępnych do projektów na możliwość podłączenia urządzeń gazowych i końcowych na prawidłowość podłączenia urządzeń gazowych
 • Montaż nasad kominowych
 • Wykrywanie usterek i nieszczelności w przewodach kominowych
 • Opracowywanie ekspertyz związanych z ustaleniem przyczyn wystąpienia zagrożenia, zatruć i zaczadzeń
 • Uporządkowanie podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami
 • Wskazywanie miejsc i przewodów na podłączenia kominowe
 • Doradztwo techniczne w dziedzinie instalacji kominowej